Thể LoạI: Công nghệ-Tài chính

Recent Blog Posts

4 ý tưởng về tác động của Internet of Things
4 ý tưởng về tác động của Internet of Things

Ngành công nghệ đang chuẩn bị cho Internet of Things, một loại máy tính được cài đặt trong các thiết bị nhỏ có thể phát hiện và truyền tải mọi loại dữ liệu mà không cần phải ràng buộc với các đối tượng. 4 ý tưởng về tác dụng của Internet of Things :một. Theo Marshall Van Alstyne, giáo sư tại Đại học Boston, "khi các sản phẩm thông thường kết nối với nhau, các nhà sản xuất sẽ có quyền truy cập vào thông tin rất có giá trị có khả năng tạo ra các dịch vụ mới."