Thể LoạI: Rối loạn giấc ngủ

Recent Blog Posts

Bộ não của người bị mất ngủ như thế nào?
Bộ não của người bị mất ngủ như thế nào?

Những người bị mất ngủ kinh niên liên tục xử lý thông tin trong não và đây là nguyên nhân làm gián đoạn giấc ngủ của họ. Bộ não của những người bị mất ngủ khác với những người ngủ tốt như thế nào? Bộ não của những người bị mất ngủ hoạt động tích cực hơn, khả năng thích ứng với sự thay đổi (tính dẻo) và tính dễ bị kích thích của các tế bào thần kinh trong vỏ não vận động (là phần não điều khiển chuyển động) hơn những người không gặp vấn đề về giấc ngủ.