Thể LoạI: Các dự án và dịch vụ mới

Recent Blog Posts

Google thông báo rằng máy tính lượng tử của họ hoạt động
Google thông báo rằng máy tính lượng tử của họ hoạt động

Google dường như cuối cùng đã đạt được điều mà rất nhiều người đã cố gắng trong nhiều năm: một "máy tính lượng tử" hoạt động và đã được chứng minh trong các thử nghiệm là nhanh hơn và mạnh hơn một máy tính thông thường. Chính phủ và các công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy tính, chẳng hạn như Microsoft , IBM hay Google đã cố gắng trong nhiều năm để phát triển thứ được gọi là "máy tính lượng tử", máy tính tổ chức thông tin theo các quy tắc kỳ lạ của cơ học lượng tử và sử dụng qubit (hay bit lượng tử) thay vì bit.