Thể LoạI: Khả năng sinh sản

Recent Blog Posts

Ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới
Ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới

Rối loạn giấc ngủ làm giảm số lượng tinh trùng. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông mắc chứng rối loạn giấc ngủ nhiều nhất có nồng độ tinh trùng thấp hơn 29% so với những người đàn ông không có vấn đề về giấc ngủ.