Thể LoạI: Doanh nhân

Recent Blog Posts

Emilio Botín, Chủ tịch của Universia, doanh nhân gương mẫu và người bảo trợ
Emilio Botín, Chủ tịch của Universia, doanh nhân gương mẫu và người bảo trợ

Emilio Botín đã qua đời. Với tư cách là một sinh viên đại học, tôi có xu hướng nhấn mạnh một khía cạnh mà giới truyền thông không quá chú trọng vào thời điểm hiện tại: sự ủng hộ và tham gia của họ đối với trường đại học. Tôi đã có nhiều đặc quyền. Để nhớ một số điều, rằng tôi đã ủng hộ Đại học Alicante với tư cách là Hiệu trưởng và trong một tình hình chính trị rất khó khăn; hoặc anh ấy đặt cược vào dự án Thư viện ảo Miguel de Cervantes để biến nó thành như ngày nay; Hoặc là Universia đã giao cho tôi trong bốn năm đầu tiên làm Giám đốc điều hành.