Thể LoạI: Nên kinh tê

Recent Blog Posts

Trung Quốc có sợ điều gì không?
Trung Quốc có sợ điều gì không?

Trung Quốc có cán cân thương mại mạnh nhất thế giới và hàng năm đều tăng dự trữ theo cấp số nhân. Nhưng đồng tiền của họ, đồng nhân dân tệ, không phải là tài sản dự trữ và Trung Quốc phải đầu tư một phần đáng kể thặng dư bằng đô la Mỹ. Nước này cố gắng đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên ở Châu Phi và Châu Mỹ Latinh và gần đây, mối quan tâm của họ đối với vàng đã tăng lên, nhưng việc họ tiếp tục bảo lãnh các khoản nợ của chính phủ Mỹ đã khiến họ phải chịu rủi ro tỷ giá hối đoái đáng kể.