Thể LoạI: Thiết bị

Recent Blog Posts

HealthKit của Apple đang được thử nghiệm tại hai bệnh viện ở Mỹ.
HealthKit của Apple đang được thử nghiệm tại hai bệnh viện ở Mỹ.

Theo một bài báo của Reuters, hai bệnh viện hàng đầu của Mỹ sẽ tiến hành các thử nghiệm lâm sàng bằng cách sử dụng HealthKit của Apple trên bệnh nhân tiểu đường và bệnh mãn tính.