Thể LoạI: Sự tò mò

Recent Blog Posts

Trường dạy lái xe chó ở New Zealand
Trường dạy lái xe chó ở New Zealand

Hóa ra là ở New Zealand, một khu bảo tồn động vật muốn cho thế giới thấy những con vật này có thể thông minh như thế nào và đang dạy một số con chó lái xe. Đúng vậy, bạn nghe thấy thế nào… Lái xe cho chó !! - Các huấn luyện viên từ Hiệp hội Nhân đạo Auckland (New Zealand) đã dạy Monty, Ginny và Porter cách lái xe, cách sử dụng cần số và sử dụng phanh.