Thể LoạI: Máy vi tính

Recent Blog Posts

Google thúc đẩy việc xây dựng bộ xử lý lượng tử của mình
Google thúc đẩy việc xây dựng bộ xử lý lượng tử của mình

Google đã hợp tác với UCSB (Đại học California, Santa Barbara) để xây dựng bộ xử lý lượng tử được thiết kế cho các ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về nguyên tắc, nó là một dự án nghiên cứu mới cho mục đích đó.Một dự án của Google - UCSBHartmut Neven, giám đốc kỹ thuật của Google, đã công bố sáng kiến ​​này thông qua Blog Nghiên cứu của Google (Sáng kiến ​​Phần cứng tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử).