Thể LoạI: Bệnh Alzheimer

Recent Blog Posts

Insulin cho bệnh Alzheimer
Insulin cho bệnh Alzheimer

Một dạng insulin tổng hợp giúp cải thiện các triệu chứng suy giảm nhận thức liên quan đến bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả cho những người được chẩn đoán mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ và sa sút trí tuệ liên quan đến Alzheimer. Nó là một dạng tổng hợp của insulin, được sử dụng bằng cách xịt mũi, giúp cải thiện trí nhớ làm việc và các khả năng nhận thức khác ở những người mắc chứng sa sút trí tuệ này.